Organisaatiomuutoksen anatomia

Organisaatiomuutoksen anatomia

Kirjoitin toisessa blogipostauksessa siitä, mitä organisaatiomuutos on ja miten sitä pitäisi mitata. Tässä kirjoituksessa keskityn niihin virheisiin, joihin muutos yleensä kaatuu.

Lyhyesti ja yksinkertaistaen: muutoksen johtaminen on aina kulttuurin muutoksen johtamista, eli viime kädessä viestintää. Muutostilanteessa viestintää tarvitaan moninkertaisesti enemmän kuin organisaation tavallisessa arjessa. Tärkein viestittävä asia muutoksen aikana on tieto muutoksen etenemisestä, syistä ja seurauksista.

Kuten kaikessa muussakin viestinnässä, tavoitteena on saada aikaan vuoropuhelua. Kun muutoksen kohteena olevat ihmiset saadaan kertomaan huolistaan ja peloistaan, niihin on helpompi antaa perusteltuja vastauksia. Pelkkä tiedottaminen ei siis riitä.

Muutosjohtaminen on viestinnän keinoin tapahtuvaa ihmisten johtamista. Kääntäen – muutosjohtajan perisynti on yrittää johtaa asioita ja unohtaa ihmiset. Lopulta ihmiset ovat kuitenkin ne, jotka tekevät muutoksen. Siksi muutosprojekti on juuri niin onnistunut, kuin on sen viestintä.

Kotter määritteli jo 20 vuotta sitten organisaatiomuutoksen 8 pahinta virhettä. Vapaasti soveltaen ne voi muuttaa myös toimenpideohjeiksi. Tee näin.

1. Varmista, että jokainen ymmärtää, kuinka tärkeää muutokseen reagoiminen on nyt ja heti.

2. Varmista, että riittävän moni on sitoutunut ajamaan muutosta.

3. Varmista, että sinulla selkeä ja realistinen visio tulevasta.

4. Viesti visiosta riittävän usein, ymmärrettävästi ja johdonmukaisesti.

5. Poista esteet vision toteutumisen tieltä (esimerkiksi ristiriitainen palkitsemisjärjestelmä).

6. Suunnittele ja toteuta ensimmäiset, nopeat voitot.

7. Älä juhli voittoa liian aikaisin vaan varmista, että muutos juurtuu.

8. Tee muutoksesta osa organisaatiokulttuuria, jotta seuraava muutos on helpompi.

Tämä lista auttaa ketä tahansa välttämään pahimmat virheet. Onnistunut organisaatiomuutos on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkästään virheiden välttämistä. Siksi suosittelen lukemaan, mitä organisaatiomuutos on ja miten sitä pitäisi mitata.

Kirjoittajasta

tommi_tiimi_ok_2

Tommi Hermunen

Tommia siteeraten maailma on täynnä kirjaviisaita, mutta vain harvat treenaavat tarpeeksi. Hänen pelikenttänsä on jo vuosia ollut pääsääntöisesti Pohjoismaat, mutta muutama vuosi on vierähtänyt myös Keski-Euroopassa. Nykyiseen kuninkuuslajiinsa, muutosjohtamiseen, Tommi harjaantui ensin kansainvälisen konsernin johtotehtävissä ja tämän jälkeen valtion virkamiehenä. Lopulta hän päätti vastata kysyntään ja ryhtyä jälleen yrittäjäksi

tommi@sivukonttori.se

Viimeisimmät postaukset

Ei kommentteja

Kommentoi