Liiketoimintamallit & kumppanuudet

LIIKETOIMINTAMALLIT & KUMPPANUUDET

Liiketoimintamallit

Franchising-mallit

 • Liiketoimintamallit & kannattavuuslaskelmat
 • Paikalliseen markkinaan vaadittavat hienosäädöt
 • Paikalliseen sääntelyyn vaadittavat hienosäädöt
 • Franchising-käsikirjat & -sopimukset
 • Franchising-yrittäjien rekrytointi & koulutus
 • Paikallisten franchising-organisaatioiden kanssa toimiminen

 

Jälleenmyyjämallit

 • Jälleenmyyjien kartoittaminen & rekrytointi
 • Liiketoimintamallit & kannattavuuslaskelmat
 • Brändioppaat & markkinointimateriaalit
 • Jälleenmyyjien & henkilöstön koulutus
 • Asiakaspalvelun & muiden partnereiden kartoittaminen & rekrytointi

 

Orgaaniset mallit & yrityskaupat

 • Nykyisen mallin monistaminen uuteen markkinaan sopivaksi
 • Työsopimuksien & toimenkuvien tuottaminen
 • Henkilöstön rekrytointi & koulutus
 • Muutosjohtaminen & muutosviestintä
 • Vuokrajohtajuus & muutosvaiheen johtaminen
 • Hallinnollisten prosessien ulkoistaminen
 • Palveluntarjoajat ITC & järjestelmämuutoksiin

Kumppanuudet

Ulkoistetut liiketoimintaprosessit & alihankinta

 • HR & rekrytointi
 • ITC & asiakaspalvelu
 • Myynti & liidien generointi
 • Taloushallinto & yleinen hallinto
 • Tutkimus & suunnittelu
 • Logistiikka, huolto & ylläpito
 • Toimitilojen & digitaalinen turvallisuus

 

Strategiset partneruudet

 • Sijoittajat & hallituksen jäsenet
 • Yrityskaupat & omistajapohjan laajentaminen
 • Oman toimialan sisäiset & ulkoiset partneruudet

 

Kertaluontoiset palveluntarjoajat

 • Remontointi, kalustus & sisustus
 • Vuokrajohtajat & messuhenkilöstö
 • ITC järjestelmien kehitys & uudistus