Markkinatutkimus & rahoitus

MARKKINATUTKIMUS & RAHOITUS

Markkinatutkimus

Markkinatutkimuksen suunnittelu

 • Markkinaposition & kilpailutilanteen määrittely
 • Tavoitteiden & laajuuden määrittely
 • Mittareiden & metodien määrittely
 • Viitekehyksen määrittely
 • Tarjousten kilpailuttaminen

 

Markkinatutkimuksen toteuttaminen

 • Lähteiden & resurssien hankinta
 • Väliarvio & tarkennukset suunnitelmaan
 • Täydellinen & muodollinen raportti mahdollisille rahoittajille
 • Tulosten esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

 

Strategiset suositukset

 • Tutkimustulosten vertaaminen olemassa olevaan strategiaan
 • Strategian arviointi vakiintuneilla työkaluilla
 • Liiketoimintasuunnitelman mukauttaminen
 • Strategian yksinkertaistaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi

Rahoituksen hakeminen

Hakuehtojen täyttymisen selvittäminen

 • Ely– tai Tekes-rahoituksen edellytysten arviointi
 • Sidonnaisuusselvitykset
 • Rahoituskriteerien tarkastelu
 • Suositukset haettavasta summasta & kohdennuksista

 

Rahoitushakemuksen tuottaminen

 • Projektisuunnitelman tuottaminen
 • Tavoitteiden & toimenpiteiden suunnittelu
 • Kulukohdennuksien suunnittelu
 • Muodollisen hakemuksen laatiminen

 

Tarjouspyynnöt & palveluntarjoajan valitseminen

 • Kilpailuttaminen & tarjouspyyntöjen lähettäminen
 • Vertailutaulukko palveluntarjoajista
 • Suositukset palveluntarjoajan valintaan