Rekrytointi & koulutus

REKRYTOINTI & KOULUTUS

Rekrytointi

Rekrytointi & urastrategiat

 • Nykyisten & tulevien tarpeiden kartoittaminen
 • Avaintaitojen & -osaamisen kartoittaminen
 • Organisaatiokulttuurin määrittely
 • Konkreettisen suunnitelman laatiminen

 

Työnkuvaukset

 • Vastuiden & tavoitteiden määrittely
 • Arviointikriteerien määrittely
 • Soveltaminen osana rekrytointistrategiaa

 

Työsopimukset

 • Juridiikan & työehtosopimusten tulkinta
 • Palkkamallien & -tasojen määrittely
 • Myös ulkoistetut työsopimukset

 

Ilmoittelu

 • Rekrytointistrategiaa & brändin viestintää noudattaen
 • Kuvat, tekstit, äänet & videot
 • Yritystarinoiden luominen & kääntäminen
 • Mainostilan etsintä & ostaminen
 • Tulosten analysointi & jatkosuositukset

 

Haastattelut

 • Puhelin- & f2f-haastattelut
 • Ensimmäinen, toinen tai molemmat haastattelukierrokset
 • Natiivitason suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi

 

Hallinta

 • Ulkoistetut ratkaisut
 • Palkanmaksu & taloudellinen raportointi
 • Työtuntien seuranta & raportointi
 • Kaikki muodollinen byrokratia

Koulutus

Lahjakkuudenhallinnan suunnittelu

 • Avaintaitojen & -osaamisen määrittely
 • Avainhenkilöiden urasuunnittelu
 • Koulutussuunnitelma koko urakaarelle
 • Tulevien in-house johtajien kasvattaminen
 • Tulevien in-house kouluttajien kouluttaminen
 • Henkilöstön sitoutuneisuuden kasvattaminen
 • Muodollisen koulutuksen järjestäjien kontaktointi

 

Esimiesvalmennus

 • Juridinen & eettinen osaaminen
 • Hallinto & johtaminen
 • Heikkouksien & vahvuuksien löytäminen
 • Henkilöstön osaamisen & motivaation lisääminen
 • Ihmisten kohtaaminen
 • Luottamuksen rakentaminen

 

Myyntivalmennus

 • Kontaktointi & ensivaikutelma
 • Tarvekartoitus & osapäätökset
 • Vastaväitteiden & ostosignaalien käsittely
 • Kaupan päättäminen, jatkokäsittely & lisämyynti
 • Asiakkuudenhallinta